3 oktober 1970


Har inte jobbat så mycket ute, det har legat emot. Mot kvällen kom Josef med bottnar som han sågat, så ringde vi efter hans Elsa som kom efter, dom blev till nio, dom triv­des.

Inga kommentarer: