Platser och företeelser


Ollebo - i ett vitt hus på andra sidan Vätövägen från Björktorp bodde Olle och Mary Lütz. Olle arbetade som sotare, vilket också gjorde att huset ibland kallades "Sotarn´s". Här använde Elsa tvättstugan med jämna mellanrum, eftersom hon och Kalle inte hade några egna tvättmöjligheter.

Hårdnackalund - på krönet efter Hårdnackarakan på väg ut till Lunda. Här bodde Ingjald (född 1903), och Elsa hjälpte honom då och då med städning och matlagning. Till hjälp hade hon också Tyra, som omnämns ibland.

Kylbrants - ännu en granne på andra sidan Vätövägen, två hus närmare sjön än Ollebo. Där bodde lantmätare Kylbrant med familj.

Solhagen - det röda huset mellan Ollebo och Kylbrants. Där bodde Harry och Annagreta Gustafsson.


Inga kommentarer: