22 augusti 1970


Lördag, arbetsfri dag och det påbudet lyder jag. Våra ungar är här, Maria skall bli här i natt, sol mellan molntappar som far över ibland. Nu börjar himlen få aftonrodnad.

Inga kommentarer: