19 november 1970


Bore lider ett svidande nederlag, svarta fläckar bryter igenom hans vita mantel men vi sörjer inte över hans nederlag. Spikat 30 stycken näveraskar och så spelat dragspel för mor.

Inga kommentarer: