19 augusti 1970


Arbetat lite i dag, hjälpt mor ordna med veden som skall travas ute och övertäckas för vintern då den ej får plats inne, skönt soligt väder även i dag. Fritt från besök.

Inga kommentarer: