4 januari 1971


Tankarna har kretsat kring året som gått. Brustna illusioner och grusade förhoppningar. Mycket svårt har passerat om än mycket gott har också blivit mig av en fader i det fördolda. Lite över 0 grader.

Inga kommentarer: