23 november 1971


En mycket stilla dag, intet besök av någon, själva har vi inte besökt någon, inte har jag varit utom dörren. Lite vass vind har kommit från öster med lite snö ibland. Kl. är nu 21.30.

Inga kommentarer: