18 juni 1971


Arbetat med potatiskupning hela dagen, har ju måst taga igen mig ibland emedan värmen pressat i det hårda arbetet av att vara dragare. Det har ändå gått skapligt.

Inga kommentarer: