24 oktober 1970


Ännu ligger det mycket snö kvar men den har minskat mycket. Näverarbetet har gått bra, suttit på vinden och spikat. Maria kom och skall bo här i natt.

Inga kommentarer: