21 oktober 1970


Mor på symöte den första dagen på länge. Husets herre, ensam hemma. Jobbar i näverindustri, sitter ute i arbetsburen, reder mig bra med tempen därute ännu.

Inga kommentarer: