1 november 1970


Steg upp 9.30, då kom det nederbörd i form av snöblandat regn, så har det hållit på underdagens lopp. Intet besök och inte har vi besökt någon. Frid alltså.

Inga kommentarer: