5 juli 1971


Mycket varmt, maktpåliggande att arbeta. Ändå har man försökt att skapa bättre arbetsförhållanden inom industriområdet, mera trivsel i arbetet, trivs man får det lättare att arbeta.

Inga kommentarer: