29 december 1971


Till doktorn som prata en del med mig. Fick ny medecin och ny kateter. Skall komma åter den 3dje. Läget nog så kritiskt, gäller att kunna behålla lugnet till alla delar.

Inga kommentarer: