26 mars 1972


Sen uppstigning, frukost, därefter högmässa, somna till ett litet tag, vet ej om det var mitt fel eller prästens, kanske bådas. Nu är det i alla fall sängdags.

Inga kommentarer: