17 mars 1972


Gungstolen torr och vacker då jag kom ned i morse. I dag har fönsterbänk och kamin blivit färgbehandlade med bra resultat. En cykeltur till Utlunda, träffa ingen.

Inga kommentarer: