1 januari 1972


Det nya årets första dag har varit mycket svår. Ingen annan än jag själv vet hur den artat sig. Till Seved och Märta på middag, alla dessas barn samt Helmer där. Hemma sömnlös natt.

Inga kommentarer: